Thu Mar 28 2019 10:19:31 IN

Nordsense earned a spot on the #theimpact100

”I dag mäts framgång ofta enbart i termer av värdering och tillväxt. Vi tycker att man missar en dimension, nämligen påverkan som bolag har på samhället. Därför vill vi lyfta fram impact-startups, bolag vars själva affärsmodell är att lösa samhällsutmaningar eller miljö- och klimatproblem”, säger Erik Engellau-Nilsson.