Madrid: Eliminer overfylt avfall med pålitelige data av høy kvalitet

Den nest største byen i EU, byen Madrid, er ansvarlig for innsamling og deponering av avfall for sine 3,4 millioner innbyggere. Bystyret i Madrid (Ayuntamiento de Madrid) er ansvarlig for myndighetene og administrasjonen av kommunen – inkludert innsamling av avfall, som er delt inn i tre soner over hele byen.

Mål

 

  • Håndtere overfylte avfallsbeholdere
  • Optimaliser innsamlingstjenester
  • Få åpenhet rundt effektiviteten til utkontrakterte avfallstjenester

Madrid case Nordsense

Madrids problem med overfylte beholdere

Madrid, som er en aspirerende smartby, har fokus på å finne innbyggersentrerte og dataorienterte løsninger for å forbedre livskvaliteten i sine urbane områder. I likhet med mange andre større byer med økende befolkning, står Madrid imidlertid overfor økende utfordringer når det gjelder forurensning, trafikkbelastning og effektive offentlige tjenester.

I tillegg har byen opplevd at papir- og pappavfallsfraksjonen har økt eksponentielt de seneste årene. Mens byfunksjonærene gleder seg over å se positive endringer i resirkuleringsvaner, er de uforutsigbare endringene rundt avfallsatferd problematiske.

Avfallstjenester i Madrid er basert på offentlige anbud. Kontrakter og tjenestenivåer er fastsatt for perioder på flere år. Dette gjør det vanskelig for leverandørene av renovasjonstjenester å tilpasse tjenestene. Dette førte til at den statiske karakteren til byens avfallsvirksomhet i konflikt med innbyggernes stadig skiftende avfallsgenereringsmønster.

Byen så til IoT-smarte sensorer for å hjelpe dem med å takle disse utfordringene. Byfunksjonærene var i utgangspunktet bekymret for påliteligheten til sensorer i papir- og pappfraksjonen på grunn av dårlige erfaringer med andre leverandører. Men Nordsenses banebrytende teknologi og merittliste innen pålitelige og høykvalitetsdata på tvers av avfallsfraksjoner oppmuntret dem til å gå i gang med et prosjekt for 250 sensorer.

Madrid found solution for overflowing bins

Overfylte beholder

Avfallsinnsamling i Madrid har stort søkelys på resirkulering. Papir- og pappbeholdere har stor kapasitet og er permanent plassert på offentlige veier, slik at innbyggerne enkelt kan kaste resirkuleringsavfallet sitt når som helst.

Papir- og pappfraksjonen har imidlertid blitt overfylte på grunn av uforutsigbare og skiftende avfallsmengder. Denne typen avfall har en tendens til å bygge seg opp ujevnt i beholdere. Siden folk ofte unnlater å brette pappavfallet, kan beholderne fort virke fulle eller overfylte. Dette betyr at beboerne legger igjen avfallet som skal resirkuleres på bakken ved siden av beholderen. For innbyggerne er dette overfylte avfallet uhygienisk og skadelig. For byen innebærer dette ekstra rengjøringskostnader. For leverandørene av renovasjonstjenester kan dette resultere i bøter.

Smarte avfallssensorer ble installert i 250 av Madrids over 25 000 papir- og pappbeholdere i januar 2021.

Resultater fra Madrid og smarte sensorer

 

I løpet av en tremånedersperiode, juni – august 2021, viste data fra 250 av Madrids papir- og pappkasser at nesten tre fjerdedeler av innsamlingstjenestene fant sted til feil tid.

Byen har en stor margin for  optimalisering for å hindre overfylte beholdre. Samtidig ga sensordataene kommunen en sårt tiltrengt oversikt.

46 % av papir- og pappbeholdere
er overfylte
ved betjening

Eliminating Overflowing Bins with Data-Driven Services

The data identified that 46% of paper and cardboard bins are overflowing when serviced. Based on the data, we calculated that Madrid currently needs to implement 19,000 extra pickups every year just to address the overflow of 250 containers. That adds up to 760,000 more services per year to eliminate waste overflow in 10,000 of their containers.

Eliminer overfylte beholdre med datadrevne tjenester

Dataene viste at 46 % av papir- og pappbeholderne er overfylte ved betjening Ut ifra dataene beregnet vi at Madrid for øyeblikket må implementere 19 000 ekstra hentinger hvert år bare for å håndtere overløpet av 250 beholdere. Det gir opptil 760 000 flere tjenester per år for å eliminere overfylte avfallsbeholdere i 10 000 av deres beholdere.

Forbedre ressursallokering

Smarte avfallssensorer gir byen mulighet til å undersøke overfylte beholdere på et granulært nivå og planlegge initiativer for forbedret resirkuleringseffektivitet. Byfunksjonærene kan identifisere hvilket nabolag som er utsatt for mer avfallsgenerering og iverksette tiltak for å prioritere ressursallokering.

Noen nabolag i Madrid opplevde høyere nivåer av overfylte avfallsbeholdere enn nærliggende områder. Dataene fremhever klare grunner for å omfordele ressurser til bestemte nabolag, slik at de kan ligge i forkant av overfylte beholdere og holde beboerne fornøyde.

Finn mening i uforutsigbare avfallssykluser

Avfallssykluser i dag er uforutsigbare. De er underlagt sesongmessige trender, som turisme, været og store arrangementer. Men de har også blitt mer ustabile på grunn av endringer i samfunnet vårt, forårsaket av pandemien. Med mindre internasjonale reiser og mer arbeid hjemmefra, har avfallssyklusene våre blitt mer uregelmessige. Det er vanskelig å holde oversikt over avfallsmønstre hvis vi fortsetter å stole på forutsetninger som ikke tar hensyn til våre nye behov.

Takket være deres smarte avfallsløsning har Madrid identifisert datatrender i sin avfallsgenerering. Dataene viser en generell stigende månedlig trend i overfylt avfall – en trend som kanskje gjenspeiler den økte mengden fjernarbeid som skjer i byen.

Sanntidsdataene fra løsningen eliminerer  spekuklasjoner og gir kommunale tjenester og transportører i Madrid mulighet til å bevege seg bort fra utdaterte historiske avfallsmønstre. Nå er de rustet til å ligge i forkant av uforutsigbarhet og bygge nye og smidige avfallskretsløp som er tilpasset innbyggernes skiftende avfallsbehov.

Nordsense-løsningen har også potensial til å gjøre livet til tjenesteleverandører for avfallshåndtering mye enklere. Med tillegg av rutingmodulen vil det til og med være mulig å gå fra statisk til dynamisk ruting basert på data fra beholdere.

Optimalisering av innsamlingstjenester

Rundt 26 % av beholderne ble betjent for tidlig og før de var fulle, ifølge smartsensordataene. Det betyr at minst 864 innsamlingstjenester kunne hoppes over hver måned, dersom byens gjenvinningskasser ble betjent på det optimale tidspunktet – når de er 80 % fulle. Hvis Madrid brukte smarte avfallssensorer i 10 000 av sine beholdere, kunne de spare over 11 880 innsamlingstjenester på månedlig basis.

Få transparens på effektivitetsnivåer

Under det første forsøket mottok byen ukentlige datarapporter som gir kontinuerlig innsikt i effektiviteten til deres nåværende tjenester, inkludert dyptgående innsikt.

Neste trinn for et renere og datadrevet Madrid

Byen Madrid har nå fullmakt til å samle inn avfall til nøyaktig rett tid og kan implementere ekstra henting for å redusere overfylte beholdere. Med over 25 000 containere er Madrid begeistret over fordelene sensorteknologi gir for både dem selv og sine tjenesteleverandører for avfall for fremtidssikker drift og gir åpenhet for begge sider.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordsenses løsning kan hjelpe deg med å optimalisere avfallshåndteringen?