Derfor er data fremtiden innen avfallshåndtering

Dagens avfallsmarked er mer konkurranseutsatt enn noen gang. Kunder over hele verden krever mer bærekraft, åpenhet og effektivitet. Og med dagens teknologiske fremskritt er det enklere enn noen gang å ta kontroll og gi kundene dine fullt innsyn i virksomheten.

Smarte sensorer kan hjelpe deg med å digitalisere avfallshåndteringen, skape mer gjennomsiktighet og møte økende markedskrav. Ved å samle inn data og informasjon om virksomheten din kan du posisjonere deg til å vise frem det beste ved virksomheten din, skape øke kundelojalitet og langsiktig lønnsomhet og vinne nye kontrakter.

Hva er datainnsikt for renovasjonsselskaper?

En smart avfallsløsning gir deg en tydelig oversikt over beholdernes fyllnivåer og hvor effektiv innsamlingen din er. Og all denne informasjonen er tilgjengelig eksternt. Dette betyr at du kan skille deg ut fra konkurrentene ved å eliminere unødvendige kjøretøy som kjører rundt og betjener tomme avfallsbeholdere. Med sanntidsdata kan du planlegge hentingen nøyaktig når det er nødvendig og kutte ned på drivstofforbruket og karbonutslippet.

Denne artikkelen utforsker hvordan data fra smarte avfallssensorer kan bidra til økt bærekraft, åpenhet og effektivitet i virksomheten.

An orange garbage truck picking up a bin

1. Mer bærekraftig avfallshåndtering

Bærekraft er svært viktig for kunder i dag. Og når det gjelder å redusere utslipp ved innsamling av avfallet, tenker folk ofte på overflødig drivstofforbruk og forurensning fra avfallsbiler. Ifølge Washington Post kan en overgang til elektriske renovasjonsbiler spare så mye som 100 millioner dollar i drivstoff per dag. Men det er fortsatt en stund til vi kan gå over til elektriske søppelbiler. Og selv ved en eventuell elektrifisering, må vi fortsatt gjøre store endringer i avfallshåndteringen. Vi må jobbe smartere for å øke renovasjonsbilenes rekkevidde og bruke så få kjøretøy som mulig.

I dag etterspør mange kunder bærekraftsrapporter om avfallshåndtering og -tjenester. Og dette er noe smarte sensorer kan hjelpe med. Smarte sensorer samler inn data om avfallshåndteringen ved å måle fyllnivåer, bevegelser, plassering, temperatur og andre datapunkter i beholderne. Sensorer gir også informasjon om kjøreruter og hvor ofte beholderne blir tømt. Denne innsikten blir gjort tilgjengelig via en nettplattform. Dermed er dataene tilgjengelige fra hvor som helst og når som helst.

Du kan bruke alle disse dataene til å gi kundene innsikt i bærekraftstiltakene dine. Du kan beregne kjøretid og antall kilometer kjøretøyene dine kjører. Dermed kan du også kan måle karbonavtrykket ditt og bevise overfor kundene at du håndterer avfallet deres med minst mulig utslipp.

Les om de ti viktigste spørsmålene du bør stille når du velger en smart avfallssensor

2. Skap økt åpenhet i virksomheten

I dag er det et økende press på selskaper i alle bransjer om å skape mer åpenhet. Dette er det fremste kravet hos både nye og eksisterende kunder. Åpne og transparente selskaper får et konkurransefortrinn, bedre lønnsomhet og sterkere partnerskap. Dette betyr at å drive gjennomsiktig ikke lenger bare er en fordel, men et krav.

Data er avgjørende for gjennomsiktighet. En digital oversikt over virksomheten hjelper deg med å dele informasjon åpent med kundene dine. Nordsenses smarte avfallshåndteringsplattform gir deg muligheten til nettopp dette.

Garbage collection

Hvordan ser gjennomsiktig avfallshåndtering ut?

Nedenfor ser du et eksempel på en nettbasert tjenestelogg fra Nordsenses instrumentpanel for en avfallstransportør i USA. Denne transportøren betjener primært restaurantkjeder med store avfallsbeholdere som krever henting flere ganger i uken. Den smarte løsningen gir full oversikt over alle tjenester og informasjon om hvor fulle beholderne er når de hentes.

Her er problemet klart. Tjenestene de leverer, samsvarer ikke med behovet.

Den statiske ruteplanen holder rett og slett ikke tritt med avfallsmønsteret. Dette er en vanlig utfordring i dag. Store beholdere er vanskelige å håndtere ved komplekse avfallssykluser, uforutsigbare avfallsmønstre og endret forbrukeradferd.

Resultatet er at kunden må håndtere mange fulle og overfylte avfallsbeholdere.

På mandager flyter kundens beholder over, men når lastebilene kommer innom på tirsdager og onsdager, er den nesten tom. Denne oversikten viser hvordan de kan dra nytte av en hendelsesbasert tilnærming – i dette tilfellet å flytte hentingen fra midt i uken til fredag.

Prioritert henting

Data fra beholdere gir også en transparent oversikt for prioritering. Ved å vise hvor lang tid det tar før avfallsbeholderne blir fulle, kan du velge beholdere i riktig størrelse, justere og tilpasse ruteplanene, hoppe over beholdere som tar lengre tid å fylle og prioritere mye brukte beholdere.

Dataene som vises i de to eksemplene ovenfor, kan gi avfallstransportøren mulighet til å tilby mer kundesentrerte og datadrevne tjenester.

En smart løsning er faktisk svært enkel. Den viser deg hvordan avfall blir hentet, og gir praktisk innsikt i hvordan den bør hentes.

 

3. Tilby mer effektive avfallsløsninger

Det er ikke lenger tvil: Tradisjonell avfallshåndtering er svært ineffektivt og snart foreldet. Å hente avfall uten å vite på forhånd om beholderne er fulle, er en utdatert metode. Det gir rett og slett ingen mening å tømme luft.

Statiske avfallstjenester havner mer og mer i utakt med endret forbrukeratferd og avfallsgenerering. Kundene presser hele bransjen for mer optimalisering og krever digitalisert og datadrevet avfallstransport som er mer i tråd med deres kjernebehov. Er det ikke bedre å ligge et skritt foran heller enn et skritt bak?

I et svært konkurranseutsatt marked er det essensielt å kunne bevise at du kan levere effektive tjenester.  Når du kan skape et bedre produkt for kundene dine, kan du ligge et skritt foran. Tenk deg et system hvor du har muligheten til å forbedre avfallshentingen kontinuerlig og forutse kundenes behov nesten sømløst. Det er akkurat det datadrevet avfallshåndtering gir deg muligheten til!

Kom i gang med datadrevet avfallshåndtering

Data og digitalisering kan hjelpe deg med å oppfylle kundenes økende behov for effektivitet, åpenhet og bærekraft. Data fra smarte sensorer kan hjelpe deg med å skille deg ut i et svært konkurranseutsatt marked og fremtidssikre virksomheten din i møte med endret brukeratferd.

Snakk med oss om smarte sensorer for avfallshåndtering

Vil du lære mer om hvordan Nordsense-løsningen kan hjelpe deg med å optimalisere avfallshåndtering?