Slik kan data bidra til kommunale gjenvinningsinitiativer

Bærekraft er mer enn bare en trend – det er et nytt perspektiv. Ifølge Google nådde søkeinteressen for bærekraft et rekordhøyt nivå over hele verden i 2021. Vi må finne flere sirkulære måter å leve på, spesielt i storbyområder. Dette er avgjørende for å bygge en klimavennlig fremtid.

Økt gjenvinningsgrad er en sentral del av det sirkulære samfunnet. Ifølge FN økte vårt globale «materielle fotavtrykk» med 70 % mellom 2000 og 2017. Det kjøpes 1 million drikkeflasker av plast hvert minutt, og 5 billioner plastposer blir kastet hvert år. Det er åpenbart at vi må endre avfalls- og forbruksmønstrene våre. Datadrevne metoder for avfalls- og ressurshåndtering kan bidra til å øke gjenvinningsgraden, slik at vi kan redusere mengden og gå over til en grønnere livsstil.

I denne artikkelen utforsker vi hvordan smarte sensorer og datainnsikt kan bidra til å stryke offentlige gjenvinningsinitiativer og forvandle byene våre til smarte og bærekraftige knutepunkter.

Recycling bins for metal, packaging, and plastic
Using bins to recycle a plastic bottle

Økt gjenvinningsgrad med data

Plast, papir, papp, mat, metall, glass, batterier og elektronikk kan gjenvinnes til nye produkter. Men globalt er det vanskelig å få flere til å delta i gjenvinnings- og gjenbruksordninger.

Ifølge en rapport fra Federation of Canadian Municipalities (FCM) i 2009, besto rundt 80 % av husholdningsavfallet i Canada av gjenvinnbare eller organiske materialer, som mat- og hageavfall. Organisasjonen anslo at kommuner kan omlede ca. 50 % av ressursene bort fra avfallsfyllinger ved hjelp av gjenbruk, gjenvinning og kompostering.

Noen byer har kommet et stykke på vei med å lede avfall bort fra avfallsfyllinger. San Francisco har f.eks. en omledningsgrad på 80 % takket være initiativer for gjenvinning, kompostering og gjenbruk. Men av forskjellige grunner opplever de fortsatt lav deltakelse i gjenvinningsprogrammene. For å øke deltakelsen må det blir enklere for innbyggerne å gjenvinne (avfallsbeholdernes plassering og kapasitet), og de må få mer bevissthet og kunnskap om gjenvinningsordningene. Data kan hjelpe kommunene med å overvinne disse to hindringene.

Lær mer om å drive datadrevne gjenvinningsprogrammer
Se vårt webinar på forespørsel

Bruk av data for å forstå gjenvinningsatferd

Smarte sensorer i avfalls- og gjenvinningsbeholdere gir en tydelig, digital oversikt over avfallsmønstrene. Dataene som samles inn av sensorene, gir deg informasjon om hvordan gjenvinningen fungerer i dag, slik at du effektivt kan måle effekten av fremtidige endringer og initiativer.

Dataene gir også en detaljert oversikt over gjenvinningsnivåer. De smarte sensorene gir deg innsikt i hvordan gjenvinningen fungerer i ulike områder. Dette gir deg muligheten til å identifisere hvilke områder som presterer best. Denne informasjonen kan hjelpe deg med å identifisere hvilke områder som trenger flere tiltak, og hvilke områder du kan lære av.

Green and purple residential bins
A person uses a recycling bin to recycle cartons of cardboard

Bruk av data for å arbeide smartere

Data hjelper deg ikke bare med å forstå innbyggernes behov. De hjelper deg også med å arbeide smartere. Data som blir samlet inn av smarte sensorer, gir nøyaktig status for avfallscontainere og fyllnivåer i sanntid. Denne informasjonen kan hjelpe deg med å hente og gjenvinne avfall mer effektivt.

Smarte sensordata kan hjelpe deg med å takle uforutsigbare aspekter ved avfalls- og ressurshåndtering og opprettholde effektiv drift. Tradisjonelle innsamlingstjenester er statiske og henter ofte avfallet for tidlig eller for sent. For tidlig henting resulterer i unødvendige tjenester, karbonutslipp og kostnader. For sen henting betyr ofte overfylte beholdere og økt risiko for ulovlig dumping.

Statiske avfalls- og gjenvinningstjenester som baserer seg på historiske avfallsmønstre er ineffektive. Dagens avfallsmønstre er skiftende og upålitelige. Innsamlingen som fungerte fint forrige måned, fungerer kanskje ikke denne måneden. Data gir deg mulighet til å ligge et skritt foran, slik at du kan strømlinjeforme gjenvinningsarbeidet og bare planlegge henting når det er nødvendig.

En datadrevet tilnærming gir deg også mulighet til å gjøre kontinuerlige operasjonelle forbedringer som gjør gjenvinning enklere for innbyggerne. En digitalisert oversikt over gjenvinningsvaner i sanntid gir innsikt som hjelper deg med å øke kapasiteten i krevende områder eller endre plasseringen av beholdere for å gjøre det enklere for brukerne.

Hvordan reduserte University of Idaho innsamlingen med 50 %? Les mer her

Bruk av data for bedre offentlig kommunikasjon

Hvis vi skal øke gjenvinningsgraden, må vi få innbyggerne med oss. I all hovedsak handler dette om tydelig kommunikasjon fra kommunene.

Studier viser at åpenhet er avgjørende for å involvere innbyggerne i programmer for avfallshåndtering og sirkulærøkonomi. Tydelig kommunikasjon skaper tillit mellom innbyggere og leverandører av avfallstjenester. Ytterligere forskning viser også at det er mer sannsynlig at innbyggere deltar i gjenvinningsprogrammer hvis de har en god forståelse av formålet; særlig hvorfor ordningene finnes og hvorfor det er viktig å separere materialene.

Kommuner kan bruke disse dataene til å gi skape åpenhet overfor innbyggerne. Du kan bruke innsikt fra smarte sensorer i kommunikasjonsmateriell. Du kan for eksempel gi informasjon om gjeldende kommunale avfalls- og gjenvinningsnivåer og fremtidige mål, samt begrunnelser for nye gjenvinningsinitiativer. Kommunene kan også inkludere statistikk over hvor flinke hvert område er til å gjenvinne ulike avfallsfraksjoner – kanskje til og med som en spillifisering for å motivere og oppmuntre enkeltpersoner til å følge nye initiativer.

Les mer om hvordan du implementerer og optimerer nullavfallsinitiativer med data

En datadrevet tilnærming til kommunale gjenvinningsinitiativer

En av de største utfordringene vi står overfor i dag er å gjøre verdens avfalls- og ressurshåndtering bærekraftig og sirkulær. Det globale materielle fotavtrykket vårt er i ferd med å nå astronomiske høyder, og økt gjenvinning er en del av løsningen. Datainnsikt er avgjørende for å akselerere reisen mot en bærekraftig fremtid. Et gjenvinningsprogram basert på smarte sensorer og data vil gi en bedre forståelse av brukernes atferd, hjelpe deg med å optimere driften og innsamlingen og gi verdifull informasjon til innbyggerne som motiverer til deltakelse.

Lær mer om smarte sensorer for gjenvinning og ressurshåndtering

Vil du lære mer om hvordan Nordsense-løsningen kan hjelpe deg med å optimalisere avfallsinnsatsen?