Nivåmätare, Smarta Sensorer och  beslutsmässig data ökar sorteringseffektiviteten

waste management, smart waste management, smart bins

 

 

Nordsense är på god väg att omdefiniera avfallshanteringsbranschen med smarta sensorer och djupgående dataanalyser. Vi tror att datadrivna beslut är nyckeln till att möjliggöra en smartare och effektivare avfallshantering och även göra avfallsinsamlingen grönare och effektivare. När allt kommer omkring behöver du mer än gårdagens data för att bygga morgondagens avfallskretslopp.

Nordsense’s smarta sensorer ger oöverträffad insyn i din avfallshantering tack vare högprecisionsdata i realtid om fyllnadsnivåerna i dina sopcontainrar. Våra djupgående datarapporter ger dig praktiska insikter som hjälper dig att:

  • Optimera dina resurser
  • Skära ner på kostnaderna
  • Minska ditt koldioxidavtryck
  • Öka återvinningsgraden
  • Stärka hållbarheten i din verksamhet
  • Inbädda mer datadrivet beslutsfattande i din avfallshantering
waste management, smart waste management, smart bins

Om Nordsense

Nordsense har sitt huvudkontor och utveckling i Köpenhamn, och erbjuder en komplett avfallsoptimering baserad på IoT-sensorteknologi och data för avfallsoperatörer inom stad och kommun, transportörer och Facility Management-bolag i Norden, Europa och Nordamerika.

 

Betrodd av

Nordsense trusted by customers in Europe and the US

80%

av vårt avfall samlas in vid fel tidpunkt

För sent

Överfulla behållare leder till oplanerbar städning,
olaglig dumpning samt klagomål från invånarna, vilket i sin tur innebär onödiga
kostnader för avfallsoperatörerna

För tidligt

Kapaciteten utnyttjas inte till fullo, då behållarna är halvfulla vid hämtning, innebär onödiga transporter, bortkastad tid, resurser och pengar.

Så här fungerar det

Nordsense använder IoT-sensorteknologi för att samla in data om avfallsmönster och optimera avfallsinsamlingsprocessen.

Detta gör processen datadriven, mer transparent och cirkulär.

Smarta sensorer for avfallsbehållare och containrar

Få realtidsdata om dina soptunnor och avfallsgenererande beteende med smarta sensorer. Smarta sensorer är tillgängliga för en mängd olika typer av behållare, storlekar och former, och ger dig möjlighet att gå bortom antaganden och reagera på ändrade avfallsbehov.

Avfallsbehållare och containrar utrustas med en robust sensor som mäter fyllnadsnivåer, rörelse, temperatur och position, genom att använda en s.k time-of-flight laser som läser av innehållet med hög precision och skapar en 3D-topologi, som visar avfallets distribution inne i containern.  Sensorerna använder mobilnäten för att skicka data till den molnbaserade webplattformen. Data analyseras av Nordsense’s algoritmer och presenteras som konkreta, agerbara insikter som du kommer åt från plattformen.

Du använder Nordsense-plattformen för att övervaka och spåra dina avfallsbehållare och insamlingstjänster i realtid. Plattformen genererar också rapporter som hjälper dig ta reda på optimal containerplacering, driftsförbättringar och avfallstrender.

Asset Tracking - Spårning av Containrar

Håll reda på var dina avfallscontainrar är placerade och deras förflyttningar genom Geo-lokaliseringsfunktionen som finns i sensorerna. Detta kan säkra dina containrar mot stöld samt öka transparensen i din dagliga avfallsverksamhet. Containrar kan placeras ut i industrier och inhämtas när fyllnadsgraden rapporteras närma sig full, inte när användarna ringer in och meddelar önskat hämtning. Nordsenses geolocation funktion ger dig en strömlinjeformad översikt över dina avfallscontainrar för att hjälpa dig att optimera och automatisera din lagerhantering.

Geolocation ger också klarhet i tjänster som tillhandahålls av externa entreprenörer eller avfallstransportörer. Det innebär att du kan övervaka tjänster, bedöma prestanda och fatta databaserade beslut om framtida samarbeten och kontrakt.

Intelligent Ruttoptimering

Serva dina avfallscontainrar vid exakt rätt tidpunkt med ruttoptimering och Nordsense Navigator-appen. Tjänsten hjälper dig att implementera händelsedrivna insamlingsvägar baserade på fyllnadsgrader i realtid, zoner, fraktioner samt containertyper.

Nordsense Navigator guidar förare genom deras dagliga insamlingsrutter med navigeringsanvisningar, vilket säkerställer att containrar bara hämtas när de behöver tömmas. Förare meddelas automatiskt och omdirigeras när nya containrar blir fulla eller när en kund begär en ny upphämtning på begäran. Föraren har även möjligheten att rapportera om skadade behållare och containrar via appens funktion Incident Handling.

Branscher som stöds

Smart campus

Städer och Kommuner

Garbage truck

Avfallstransportörer

Smart waste management

Facility Management bolag

Clothing bank

Non-profit klädinsamling

waste management, smart waste management, smart bins

Digitalisera din avfallshantering

Förändra din avfallshantering med hjälp av realtidsdata, så att du kan optimera din insamling, komma närmare dina invånares behov och fatta effektiva, databaserade beslut.

Arria unveils waste management, smart waste management, smart binsenhanced NLG platform: NLG Studio 3.0

Minska ditt koldioxidavtryck

Minska dina CO 2-utsläpp, minska föroreningarna och trafikstockningarna genom att minimera onödiga inhämtningar.

waste management, smart waste management, smart bins

Skär ner kostnaderna

Minska kostnaderna med färre antal avfallstömningar genom att tömma containrarna vid rätt tidpunkt.

Få renare gator

Förhindra överfulla returpunkter, minska olaglig dumpning, minimera sanitära klagomål och ge dina invånare en positiv upplevelse när de återvinner.

Förbättra cirkulär resurs- och avfallshantering

Få transparenta, datadrivna förståelse av effekterna av dina hållbarhetsinitiativ, så att du kan vidta åtgärder för att förbättra ditt återvinnings- och nollavfallsprogram.

En riskfri lösning

Nordsense's tjänster är tillgängligt som ett månadsabonnemang, vilket tar bort behovet av stora tekniska investeringar i förväg.

Vill du veta mer om hur Nordsense kan hjälpa dig att optimera dina avfallshantering?