Vi gjør verdens avfallsinnsamling grønnere, renere og smartere

waste management, smart waste management, smart bins

 

 

Nordsense har som oppdrag å redefinere bransjen for avfallshåndtering med smarte sensorer og data. Vi tror at en datadrevet tilnærming er nøkkelen til å starte en smart revolusjon innen avfallshåndtering og gjøre avfallsinnsamlingen grønnere, renere og smartere. Du trenger tross alt mer enn gårsdagens data for å bygge morgendagens avfallssykluser.

Nordsenses smarte sensorer gir uovertruffen gjennomsiktighet i virksomheten takket være svært presise sanntidsdata om fyllnivåer i avfallscontainere. Grundige rapporter gir deg praktisk innsikt og hjelper deg med å:

  • optimalisere ressursene dine
  • kutte kostnader
  • redusere karbonavtrykket
  • øke gjenvinningsgraden
  • styrke bærekraften
  • implementere mer datadrevet beslutningstaking i avfallshåndteringen
waste management, smart waste management, smart bins

Om Nordsense

Nordsense er ble etablert i Danmark og er finansiert av Silicon Valley. Vi tilbyr en komplett ende-til-ende-løsning som optimaliserer avfallshåndteringen basert på IoT-sensorteknologi og data for byer, kommuner, avfallsoperatører, innsamlere, transportører, tjenesteleverandører og campuser i Nord-Amerika, Europa og Israel.

 

Brukes i

Nordsense trusted by customers in Europe and the US

80%

av avfallet i verden samles inn på galt tidspunkt

For sent

Overfylte beholdere fører til ulovlig dumping
og klager, noe som innebærer ekstrautgifter til
renhold og innsamling

For tidlig

Beholdere er tomme når de samles inn, noe som innebærer sløsing med tid, ressurser og penger

Slik fungerer det

Nordsense bruker IoT-sensorteknologi for å samle data om avfallsmønstre og optimalisere avfallsinnsamlingsprosessen. Det gjør arbeidet mer gjennomsiktig, datadrevet og bærekraftig.

Smarte nivåsensorer

Få sanntidsdata om avfallscontainere og brukeratferd med smarte sensorer. Vi har smarte sensorer for beholdere i flere typer, størrelser og former som gir deg muligheten til å innsamle avfall basert på fakta og endrede behov i stedet for antakelser.

Avfallsbeholdere utstyres med en liten sensor som måler fyllnivåer, bevegelse, temperatur og andre datapunkter ved hjelp av presis 3D-topologi. Smarte sensorer drives av IoT (Internet of Things) og sender data til skyen. Disse dataene blir oversatt til konkret og praktisk innsikt som du får tilgang til via Nordsense-plattformen.

Du kan bruke Nordsense-plattformen til å overvåke og spore avfallsbeholdere og innsamlingstjenester i sanntid. Plattformen kan også generere rapporter som hjelper deg med å utforske optimale plasseringer, mulige forbedringer og avfallstrender.

Sporing av eiendeler

Hold styr på plasseringen og bevegelsene til avfallsbeholderne dine, sikre dem mot tyveri og skap mer åpenhet i det daglige arbeidet med sporing. Nordsenses sporingsfunksjon gir deg en strømlinjeformet oversikt over avfallscontainerene og hjelper deg med å optimalisere og automatisere administrasjon av avfallscontainere.

Sporingen gir også oversikt over tjenester som leveres av eksterne entreprenører eller avfallstransportører. Dette betyr at du kan overvåke tjenester, vurdere ytelsen og ta kunnskapsbaserte beslutninger om fremtidige samarbeid og kontrakter.

Intelligente ruter

Betjen avfallscontainerene til riktig tid med intelligente ruter og Nordsense Navigator-appen. Nordsense Navigator-appen hjelper deg med å opprette hendelsesbaserte innsamlingsruter basert på behov i sanntid.

Nordsense Navigator-appen veileder sjåføren gjennom dagens innsamlingsrute trinn for trinn. Dette sikrer at beholderne kun tømmes når de trenger å tømmes. Sjåfører blir automatisk varslet og omdirigert når nye beholdere blir fulle eller når en kunde ber om en ny henting.

Støttede bransjer

Smart campus

Smartbyer

Garbage truck

Renovasjonfirmaer

Smart waste management

Fabrikkanlegg og universiteter

Clothing bank

Tøycontainere

Madrid case Nordsense

Hvordan Madrid eliminerer overfylte avfallsdunker med pålitelige data

E-bok: Fra data til beslutninger

Oppdag hvordan byer, kommuner og avfallsmyndigheter over hele verden bruker smarte sensorer og data.

A man looking at a Nordsense sensor inside a public street bin.
Centralized collection points for waste in Norway

Hvordan data forbedrer norsk avfallshåndtering

Derfor er data fremtiden innen avfallshåndtering

Vegetables bought with reusable bags as part of zero waste efforts.

Effektive nullavfalls­programmer med smarte sensorer

Slik kan data bidra til kommunale gjenvinnings­initiativer

Recycling bins for metal, packaging, and plastic
waste management, smart waste management, smart bins

Digitaliser virksomheten

Transformer avfallshåndteringen med datainnsikt for å optimalisere driften, bedre dekke beboernes behov og ta effektive, kunnskapsbaserte beslutninger.

Arria unveils waste management, smart waste management, smart binsenhanced NLG platform: NLG Studio 3.0

Reduser karbonavtrykket

Reduser CO 2-utslipp, forurensning og trafikkbelastningen.

waste management, smart waste management, smart bins

Kutt kostnader

Gjør besparelser på innsamlingen ved å betjene avfallscontainere til rett tid.

Sørg for renere gater

Forhindre overfylte avfallscontainere, reduser ulovlig dumping, eliminer klager og gi beboerne en høyere livskvalitet.

Styrk programmene dine for bærekraftig avfall

Få en transparent og kunnskapsbasert oversikt over virkningen av bærekraftinitiativene dine og få flere til å delta i programmer for gjenvinning og null avfall.

En risikofri løsning

Nordsense er tilgjengelig som et månedlig abonnement. Det eliminerer behovet for store teknologiinvesteringer.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordsenses løsning kan hjelpe deg med å optimalisere avfallshåndteringen?